Skip to content

Tristone Entertainment

Total Results: 45

Turn off ads by supporting us on Patreon.

Showing 20 of 45

Akaso Eiji

 Actor

Akiya Ikuho

 Actor

Ayano Go

 Actor
 • Alternate Name(s): Ayano Gou
 • Native Name(s): 綾野剛
 • Sex: Male
 • Birth date: Jan 26, 1982
 • Agency: Tristone Entertainment

Fukuyama Shodai

 Actor

Hara Nanoka

Hayama Shono

 Actor

Higashino Ayaka

Izaki Yusuke

 Actor

Kanazawa Miho

Kasahara Hideyuki

 Actor

Kato Natsu

Kimura Fumino

Kinoshita Haruka

Kobayashi Mariko

Kobayashi Ryota

 Actor

Maehara Kou

 Actor

Makino Usa

Mamiya Shotaro

 Actor
 • Alternate Name(s): Mawatari Shotaro; 間宮祥太朗
 • Native Name(s): 馬渡祥太朗
 • Sex: Male
 • Birth date: Jun 11, 1993
 • Agency: Tristone Entertainment

miwa

 Singer

Nakata Keisuke

 Actor
 • Alternate Name(s): Keisuke Nakata
 • Native Name(s): 中田圭祐
 • Sex: Male
 • Birth date: Nov 27, 1995
 • Agency: Tristone Entertainment

Turn off ads by supporting us on Patreon.